Înălţarea Domnului – sărbătoare naţională a poporului român

Dupăsărbătoarea Înălțării Domnului Hristos la cer, în ziua de vineri, 09 iunie2016, începând cu orele 16.00, s-a desfășurat activitatea culturală și decateheză de Ziua Eroilor, în Biserica „Sfântul Nicolae” - Bogata dinProtopopiatul Călărași, participând copii ai comunității cu vârste cuprinseîntre 6 – 15 ani, alături de părintele paroh Spiroiu Mișu.

Copiilorparticipanți le-a fost reamintim, de părintele paroh Spiroiu Mișu, faptul că,la fiecare Sfântă Liturghie sunt pomeniţi eroii şi luptătorii români dintoate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă,în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti,pentru întregirea neamului, libertatea şi demnitatea poporului român. Sărbătoareaa fost aleasă de Biserică drept zi de pomenire a eroilor „pentru a ne învăţa că există o legătură tainică între Cruceasuferinţelor, Învierea şi Înălţarea Mântuitorului Iisus Hristos, Care diniubire smerită şi milostivă pentruoameni, a răbdat chinurile şi moartea pentru a vindeca de neascultare, mândrieşi lăcomie, umanitatea căzută şi bolnavă de păcate şi a o înălţa la demnitateapentru care a fost creată, adică la sfinţenie şi viaţă veşnică, şi jertfaeroilor neamului, care şi-au dat viaţa pentru libertatea, unitatea şidemnitatea poporului român”. (Patriarhul Daniel).

Prin pomelniceleși parastasele ce le-au pregătit părinții și bunicii lor pentru eroii neamului,au înțeles că s-a dezvoltat și astfel se întărește conştiinţa unităţii şicontinuităţii noastre naţionale din neam în neam, din generaţie în generaţie,până la sfârșitul veacurilor.

Tinerii auprezentat poezii și referate specifice prăznuirii, iar după cateheză au audiatimnurile eroilor „Presărați pe-a lormorminte” și „Treceau batalioaneromâne Carpații”, repetându-le și memorându-le cu fericire și entuziasm.

Ca bucuria săaibă împlinire și copiii fericirea lucrului bine făcut, la sfârșit au fostrăsplătiți cu suc și dulciuri.

A consemnat părintele Spiroiu Mișu.
Se încarcă
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...