Înălţarea Domnului – Pomenirea Eroilor

Pomenireaeroilor neamului românesc la praznicul Înălţării Domnului a fosthotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, decizieconsfinţită prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 şi 2001, prin careaceastă zi a fost proclamată ca sărbătoare națională bisericească, iar prinlegea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative derăzboi cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea ÎnălţăriiMântuitorului, a fost proclamată ZiuaEroilor, ca sărbătoare naţională / bisericească a poporului român.

Lasărbătoarea Înălțării Domnului Hristos la cer din ziua de joi, 09 iunie2016, după Sfânta Liturghie, s-a oficiat de Ziua Eroilor, slujba depomenire a eroilor neamului românesc în Biserica ”Sfântul Nicolae” – Bogata dinProtopopiatul Călărași, la monumentul eroilor căzuți pe toate câmpurile deluptă pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești. La slujbă auparticipat enoriași ai comunității, alături de părintele paroh Spiroiu Mișu.

La orele 12.00, clopotul bisericii a fost trasîn semn de recunoştinţă faţă de eroii pomeniți, care s-au jertfit pentru neam,credinţă şi ţară.

A consemnat părintele Spiroiu Mișu.
Se încarcă
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...